Hem
TJÄNSTER JURIDIK OM SDI PARTNERS LÄNKAR LOGGA IN KONTAKT HEM
 Påminnelseservice
 Normalinkasso
 Telefoninkasso
 Provisionsinkasso
 Hyresinkasso
 Utlandsinkasso
 Långtidsbevakning
 Delgivning
 Adressuppgifter
 Vi kontaktar Dig
 Nytt inkassouppdrag
 Logga ut


Provisionsinkasso

Provisionsinkasso används i regel på mindre fordringsbelopp, där Ni som kund inte vill riskera att få kostnader, istället står vi kostnadsrisken för obetalda avgifter. Av det belopp som inkasserats av oss, avdrages den procentuella provision som vi har avtalat med Er. Vi har mycket hög lyckandegrad på denna typ av fordringar.