Hem
TJÄNSTER JURIDIK OM SDI PARTNERS LÄNKAR LOGGA IN KONTAKT HEM
 Påminnelseservice
 Normalinkasso
 Telefoninkasso
 Provisionsinkasso
 Hyresinkasso
 Utlandsinkasso
 Långtidsbevakning
 Delgivning
 Adressuppgifter
 Vi kontaktar Dig
 Nytt inkassouppdrag
 Logga ut


Långtidsbevakning

Om Er fordran inte resulterat i full betalning överförs ärendet till långtidsbevakning, för fortsatt handläggning och bearbetning. Denna tjänst är kostnadsfri innebärande att vi endast tar provision om vi lyckas. Genom kontinuerlig telefonbearbetning, utskickande av kravbrev, och regelbunden kontroll mot kronofogdens register uppnår vi en mycket hög lyckandegrad på dessa fordringar. Vi ger aldrig upp!